Forums » News and Announcements

Odzyskiwanie danych po skasowaniu Łódź

  • February 11, 2019 1:45 AM EST

    Odzyskiwanie danych po skasowaniu Łódź Utrata danych może być zabójcą biznesowym, jeśli dzieje się to w niesprzyjajcych okolicznościach. Bez przygotowanych kopii zapasowych lub gdy te kopie zapasowe są również zagrożone, ogromny scenariusz utraty danych może być katastrofalny, a nie jest światowym endem, jeśli jest poprawnie obsługiwany.